Vuosikokous

Vuosikokouksen esityslista:

Tampereen arkkitehtuurikasvatus ry
Sääntömääräinen vuosikokous
Aika: 29.10.2023 klo 17.00
Paikka: Rakennustalo, Korkeakoulunkatu 5, Tampere

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2 kpl)
ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajan
lausunnon esittäminen
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen
suuruuden vahvistaminen
8. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten valinta
erovuoroisten tilalle
9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen